พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาของการขึ้นครองราชย์ โดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา รวม ๒๗ ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ โดยรายชื่อประเทศต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน มีตามลำดับดังนี้

· ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

· สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓

· สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓

· สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

· ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓

· สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

· สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕

· ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

· ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕

· ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

· สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

· สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

· สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

· สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)

· สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)

· ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐

· สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)

· ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s