พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริริเริ่ม “โครงการหลวง” ในการพัฒนาและวิจัย พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนกลับมาพัฒนาประเทศ โดยทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์พร้อมกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับแรมกลางป่าในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทางภาคเหนือ ได้เสด็จเยี่ยมชาวเขาในหมู่บ้านต่างๆ ของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่อันยากลำบากของชาวเขา รวมทั้งสภาพป่าที่ถูกทำลาย อันจะส่งผลต่อไปยังสภาพต้นน้ำลำธารของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสนับสนุนให้มีการวิจัยไม้เมืองหนาว เพื่อช่วยให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น หันมาปลูกพืชที่ทำการวิจัยแทน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนวิธี
การปลูกพืชที่ต้องถางป่าทำลายหน้าดิน ให้เป็นวิธีการปลูกที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีผู้เชียวชาญทางด้านเกษตรกรรมให้คำแนะนำแก่ชาวเขาอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน เวลาที่ผ่านมากว่า ๓๐ ปี ของโครงการหลวงฯ ได้สร้างชีวิตใหม่และทำให้คนไทยกลุ่มหนึ่งมีอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ดี กว่าเดิม อย่างเห็นได้ชัด มีป่าไม้ และต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งชีวิตต่อไปอีกนานเท่านาน โครงการต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s