ที่มาและความสำคัญ

ที่มาและความสำคัญ 

        เรา ประชาชนชาวไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศซึ่งเปรียบเหมือนพ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงพระสกนิกรพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริต่างๆเพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยและเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดี

        เนื่อง ด้วยกลุ่มของข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทยที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดแนวคิดที่จะทำเว็บไซต์เพื่อเสนอแนวพระ ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการรวบรวมแนวพระราชดำริของ พระองค์เพื่อง่ายต่อการศึกษาต่อไปและเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมามา ประยุกต์ใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s